ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 021-36656010 تماس حاصل نموده یا به آدرس تهران ـ شهرري ـ دولت اباد بلوار قدس گروه 128 پلاک 130 **شرکت خدمات مسافرت هوايي و گردشگري سالي پرواز** کد پستي :1859869685 مراجعه نمایید.